e - learning nevytlačuje osobní přístup, pouze jej doplňuje